dimarts, 2 d’abril de 2019

2 d'abril

El 2 d'abril és el dia internacional de l'autisme. Aquest any, el CEIP Lluís Vives hem volgut participar en la seua campanya per prendre consciència de l'autisme. 

Ací teniu un vídeo de l'aportació de la classe de 4t. Ahir a l'aula vam visualitzar els següents vídeos. dijous, 21 de març de 2019

VALENCIÀ - TEMA 9

Ací teniu uns quants jocs per repassar els continguts del tema 9 de valencià. 

Cliqueu sobre cada imatge o enllaç per accedir als jocs. 


JOC
QUÈ TREBALLA...
COMPRENSIÓ
LECTORA

EFICÀCIA LECTORA: Lectures per valorar la velocitat lectora i la comprensió. http://www.xtec.cat/~smora/activitats/eficacia.swf


COMPRENSIÓ LECTORA: Cinc lectures per valorar la comprensió lectora.
https://goo.gl/cx4TRt
VOCABULARI:
Els diminutius i els augmentatius.
DIMINUTIUS I AUGMENTATIUS.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p065_act4/index.html
AUGMENTATIUS.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/augmentatius/index.htm
DIMINUTIUS.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diminutius/index.htm
GRAMÀTICA:
El verb: nombre i persona.
EL VERB.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_4_PA/Tabalet4_u09_pag94_4.swf
EL VERB.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_4_PA/Tabalet4_u06_pag64_TVrb.swf
EL VERB.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p075_teoria/index.html
EL VERB.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p075_teoriab/index.html
EL VERB.
http://www.cervantesmonover.es/lim/nombreipersona/nombreipersona.html
ORTOGRAFIA:
L’accent gràfic en les paraules esdrúixoles.
ACCENT EN LES PARAULES ESDRÚIXOLES.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_5_PA/Micalet5_p058_teoria/index.html
ACCENT EN LES PARAULES ESDRÚIXOLES.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_5_PA/Micalet5_p022_a3/index.html
ACCENT EN LES PARAULES ESDRÚIXOLES.
https://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p010_act1/index.html
ACCENT EN LES PARAULES ESDRÚIXOLES.
http://www.genmagic.net/lengua4/pape1.swf
ESCRIPTURA:
Redactar oracions i textos.

Realitzar dictats


FRASES: Joc per copiar, ordenar, corregir i inventar frases.
http://www.xtec.cat/~cburgues/frases/frases.swf


DICTATS: Pàgina per fer dictats online.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/index.htm

dissabte, 16 de març de 2019

CASTELLÀ - TEMA 7

Ací teniu els jocs per a repassar el tema 7 de castellà. 

Cliqueu sobre cada imatge o enllaç per accedir als jocs. 


JOC
QUÈ TREBALLA...
COMPRENSIÓN
LECTORA
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/lectura.htm
http://www.ceiploreto.es/lectura/portada2.html
http://www.yoestudio.cl/sites/default/files/html5_oda02_0/index.html
VOCABULARIO:
Prefijos y sufijos
PREFIJOS Y SUFIJOS
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/presuf/index.htm
PREFIJOS Y SUFIJOS
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/vocabulario_4/sufijos_ista_dor_4/ista01.htm
PREFIJOS Y SUFIJOS
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juegos_educativos_4/6/2_Sufijos_ero_ista/index.html
PREFIJOS Y SUFIJOS
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/lengua4/prefijos_sufijos_4/prefijos_sufijos_4.html
GRAMÁTICA:
Los demostrativos
LOS DEMOSTRATIVOS
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/lengua4/losdemostrativos/indice.htm
LOS DEMOSTRATIVOS
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/lengua4/demostrativos_4/demostrativos_4.html
ORTOGRAFÍA:
Uso del guión
USO DELGUIÓN
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_4/lengua4/uso_guion_4/uso_guion_4.html
USO DEL GUIÓN
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U02/04.htm
USO DEL GUIÓN
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294742034/contido/sd02/sd02_oa07/index.html

ESCRITURA:

ESCRIBIR TEXTOS0
http://agrega2.red.es//repositorio/01022010/51/es_2009091713_7620714/index.html
DICTADOS
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/dictados.htm

dimecres, 13 de març de 2019

MATEMÀTIQUES - TEMA 7

Ací teniu els jocs per repassar el tema de matemàtiques dedicat als números decimals. 

Cliqueu sobre cada imatge, o cada enllaç per començar a jugar. 


JOC
QUÈ TREBALLA?
RECONEIXEMENT DE LES UNITATS DECIMALS I LES SEUES EQUIVALÈNCIES.http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/ultimes/decimals3.swf
ESCRIPTURA D’UNITATS DECIMALS EN FORMA DE FRACCIÓ I DE NÚMERO DECIMAL.

http://www.genmagic.org/mates4/fraccio_decima.swf

http://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_5v_PA/C5_u08_106_3_FraccionsDecimals.swf

http://www.xtec.cat/~smora/activitats/maquina_fraccio_a_decimals.swf
LECTURA I ESCRIPTURA DE NÚMEROS DECIMALS.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/decimals/002decimals1/decimal5.swf
DIFERENCIACIÓ DE LA PART ENTERA I DECIMAL D’UN NÚMERO DECIMAL.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/decimals/deimal32.swf
DESCOMPOSICIÓ, ORDENACIÓ I COMPARACIÓ DE NÚMEROS DECIMALS.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/ultimes/gpdecimals4.swf
APROXIMACIÓ DE NÚMEROS DECIMALS A UN ORDRE DONAT.

http://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_5v_PA/C5_u08_107_9_ordenaNombres_decimals.swf
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002problemes/quart/problemes4.swf
CÀLCUL

SYMBALOO DE MULTIPLICACIONS:
https://www.symbaloo.com/mix/lestaulesdemultiplicar5

SYMBALOO DE DIVISIONS:
https://www.symbaloo.com/mix/divisions1

TREBALLEM EL CÀLCUL: Joc per practicar amb les operacions bàsiques de la suma, la resta i la multiplicació.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.swf